MYAlbum.com is het grootste Nederlandse online foto-album. Maar het is veel meer. De gebruiker upload niet zo maar een verzameling foto’s, maar door de zeer mooie lay-out vertelt hij een verhaal…oftewel Visual Story Telling. De site biedt diverse zeer nuttige tools om het verhaal compleet te maken. Wereldwijd heeft de site / app al ruim 4 miljoen gebruikers.

We startten in Oktober en zijn momenteel hard bezig de pers te wijzen op deze service. Enkele eerste resultaten zijn onder andere:

Resultaten

  • Aandacht in De Telegraaf
  • Pagina groot review in Digi Photo Pro
  • Review in PC Active
  • Artikel in Android Magazine
  • 1/2 pagina review in Digital Movie
  • Groot Artikel in Leeuwarder Courant
  • 3 pagina review in magazine Computer Express
  • Artikel op Belgische site De Tijd T-zine
  • Aandacht op o.a. pixelmania.nl, gadgetgear.nl, zoom.nl, iculture.nl, frankwatching.nl

www.myalbum.com

Looptijd project

Oktober 2015 – Heden